RC MODELTRUCKS BRUGGE

Misschien niet de grootste maar wel de plezantste club van het land.

Het lidgeld bedraagt dit jaar 30€ per persoon, 27.5€ voor een tweede lid en 25€ vanaf het derde lid van hetzelfde gezin.

Graag storten op de clubrekening n° BE49 7765 9470 4471 op naam van RC Modeltrucks Brugge met vermelding van uw naam of namen van de gezinsleden die actief meerijden.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Het bestuur